Overview

  • 1,821 m2

Casa si Curte 747 mp + Teren Intravilan 1074 mp – Sat Crunți, Comuna Reviga

29,000 EUR

Description

Proprietatea imobilului situat în intravilanul Satului Crunți, Comuna Reviga, str. Mușat Spirache nr. 32, jud. Ialomița, compus din teren in suprafata de 1.621 mp-conform actelor de proprietate, respectiv 1.821 m.p.-conform măsurătorilor cadastrale (din care suprafața de 747 mp are categoria de folosință curți-construcții, iar suprafața de 1.074 mp reprezintă teren arabil) și construcțiile edificate pe acesta, respectiv: C1-locuință, având o suprafață construită la sol și desfășurată de 92 m.p., și C2-anexă, cu o suprafață construită la sol și desfășurată de 52 m.p.

Localizarea subiectului in cadrul zonei este buna, permite accesul foarte usor la arterele principale de circulatie. 31 km de la iesirea de pe autostrada prin Lehliu. Microzona subiectului este caracterizata de un climat linistit si decent, este constituita din terenuri libere. Localizarea subiectului in cadrul zonei este buna, permite accesul foarte usor la arterele principale de circulatie.

Property Id : 29583
Price: 29,000 EUR
Property Lot Size: 1,821 m2

Compare Listings

Eugen Stepovenco